Salesforce

Salesforce .com , to amerykańska spółka z siedzibą w San Francisco , specjalizująca się w sprzedaży rozwiązań CRM w chmurze (ang. cloud computing). Firma SalesForce sprzedaje CRM oraz aplikacje wspierające działania firm w sieciach społecznościowych a także systemy wspierające marketing firm.

Firma SalesForce została założona w 1999 roku przez byłych pracowników Firmy Oracle jako firma tworząca software w modelu SaaS (software jako usługa).

W 2004 r. nastąpiło IPO (oferta publiczna) spółki na giełdzie w Nowym Jorku. SalesForce (CRM) została wyceniona w momencie startu na giełdzie na 110 mln USD.

Od 2016 r. jest jedną z najwyżej wycenianych firm zajmujących się przetwarzaniem danych w chmurze o kapitalizacji rynkowej powyżej 61 mld USD, akcje SalesForce są notowane na giełdzie nowojorskiej w indeksie S&P 500 – symbol CRM.

Usługi:

Salesforce CRM
  • Główną usługą oferowaną przez firmę jest system CRM pod tą samą nazwą - Salesforce – zaawansowany system CRM posiadający zarówno część wspierającą zarządzanie klientami, system kalendarzy wraz z historią, historię zdarzeń, repozytoria plików itd.
  • Force App Cloud .com to usługa (PaaS), dedykowana programistom do tworzenia dodatkowych aplikacje integrujących się z głównym systemem SalesForce.
  • Głównymi językami programistycznymi są: Lightning i Apex (język programowania bazujący na Java) oraz frameworki Lightning i Visualforce.
  • Innymi Rozwiązaniami oferowanymi przez firmę są Work, Data, Desk oraz Do każda jest dostępna w domenie .com.

W 2005 został uruchomiony sklep z programami służący do wymiany i sprzedaży aplikacji dedykowanych do rozszerzenia możliwość rozwiązania głównego działający pod marką AppExchange. Na tej platformie niezależni developerzy SalesForce umieszczają swoje aplikacje dedykowane systemowi CRM.

Możliwości Salesforce (CRM)

Platforma SalesForce oferuje zarówno rozwiązania własne (gotowe do wdrożenia), umożliwia szeroką konfigurację i kastomizację własnych rozwiązań, oraz pozwala niezależnym developerom, programistom i konsultantom wyspecjalizowanym we wdrożeniach i konsultingu rozwiązań SalesForce tworzyć własne mini produkty działające na systemie CRM SalesForce.

Najbardziej popularne są CRM Sales Cloud oraz usługi Service Cloud czy Marketing Cloud dostępne w różnych wersjach licencyjnych.