Twój rozwój jest naszym celem

Twój rozwój jest naszym celem

osiągnij sukces

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej

Chcemy być Twoim partnerem który inspiruje Ciebie do wzrostu aspiracji, dalszego rozwoju Twojej organizacji oraz skuteczniejszego wykorzystania potencjału jaki w Was tkwi.

Skuteczny rozwój Twojej organizacji zapewniamy poprzez:

  • Wzmacnianie zrozumienia Twojej wizji na wszystkich poziomach organizacji.
  • Energetyzowanie oraz wzmacnianie Twojego zespołu do skutecznej realizacji wizji.
  • Odkrywanie wspólnie z Tobą najlepszych metod które przyczynią się do Naszego wspólnego sukcesu.
  • Efektywny proces prowadzenia rekrutacji IT w twojej Firmie

Kluczowymi wartościami jakimi się kierujemy, do czego również nakłaniamy Ciebie, są:

  • Bezpośrednia i otwarta komunikacja pozwalająca na wyrażanie własnych poglądów oraz zrozumienie potrzeb wszystkich zaangażowanych pracowników/partnerów.
  • Współpraca między pracownikami/partnerami w ramach całej organizacji przyczyniająca się do skuteczniejszego wykorzystania potencjału jaki tkwi zarówno w organizacji jak i relacji z partnerami.
  • Pozytywne nastawienie oraz dostrzeganie silnych stron oraz sukcesów organizacji/pracowników/partnerów pozwalające na docenienie tego co zostało już osiągnięte oraz wykorzystanie sukcesu do kreowania kolejnych.