Ocena pracowników i zespołu

Ocena pracowników i zespołu

siła zespołu

Dostarczymy Ci najlepszych specjalistów z branży IT. Wyślij zapytanie

Analiza potencjału zespołu

Analiza pracy zespołu pod kątem efektywności oraz atmosfery pracy pozwalająca na uświadomienie zespołowi sytuacji w której się znajduje. Efekty analizy pozwalają na wprowadzenie większego zrozumienia w zespołu oraz zaplanowanie działań które przyczynić mają się do znacznego wzrostu wykorzystania efektu synergii systemowej oraz pracy zespołowej.

Analiza kompetencji technicznych oraz miękkich

Ocena kompetencji technicznych oraz miękkich pracownika i/lub zespołu pod kątem potrzeb rozwojowych oraz wyznaczenia najbardziej efektywnej metody ich rozwoju. Ocena wykonywana jest przez doświadczonych menadżerów- specjalistów IT oraz coachów specjalizujących się w rozwoju aspektów miękkich. Dobrze zaplanowany rozwój pracownika przyczynia sie do obniżenia kosztów projektów, usług IT oraz funkcjonowania całego działu.

Analiza potencjału menedżerskiego

Analiza możliwości rozwojowych menadżera wykonywana na podstawie kwestionariusza 360, rozmowy coachingowej oraz procesu shadowingu(przyglądania się zachowaniom menadżera w trakcie wykonywania typowych czynności. Proces analizy pozwala na przygotowanie precyzyjnych wytycznych rozwojowych dla menadżera a ich skuteczne rozwinięcie przyczynia się do znacznej poprawy efektywności pracy zespołu przez niego zarządzanego.

Analiza zrozumienia biznesowego

Ocena wiedzy i rozumienia biznesowego przeprowadzana jest w celu uświadomienia specjaliście lub mendżerowi wywodzącemu się z obszaru technicznego aspektów biznesowych które powinien on rozwinąć w celu skutecznego porozumiewania się w organizacji, współpracy z działami biznesowymi oraz umiejętności biznesowego/efektywnościowego spojrzenia na zarządzany dział i jego wyniki.

Skontaktuj się z nami