CASE STUDY:
Jedyny kandydat na rynku

Z tego Case Study dowiesz się:

  • Kim jest nasz Klient?
  • Jaki był problem, który mieliśmy rozwiązać?
  • Jak wyglądał proces rekrutacji?
  • Efekt dla Klienta

Kim jest nasz Klient?

Naszym Klientem jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie. Jest to największa placówka medyczna we wschodniej Małopolsce, który dysponuje aż 709 łóżkami. W szpitalu tym są 22 oddziały, z czego połowa (11) ma charakter zabiegowy. Jego działanie jest krytyczne dla funkcjonowania ochrony zdrowia nie tylko w ponad 100-tysięcznym mieście, ale także w regionie. Podstawą funkcjonowania każdego szpitala jest zaś działanie infrastruktury IT.

Porozmawiajmy, jak możemy wesprzeć Twoje rekrutacje

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej

Jaki był problem, który mieliśmy rozwiązać?

W Szpitalu Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie poszukiwano osoby na stanowisko Lidera zespołu ds. systemów i sieci. Osoba zatrudniona na tym stanowisku, poza wysokimi umiejętnościami technicznymi, powinna mieć również wysoko rozwinięte umiejętności liderskie.

Na skalę trudności projektu znacząco wpływały nie tylko wysokie wymagania techniczne (np. znajomość specyficznych systemów IT, z których korzystają placówki medyczne), ale również ograniczenia budżetowe oraz konieczność pracy na miejscu w placówce. Przyszły pracownik musiał więc mieszkać w Tarnowie lub okolicy.

Powodem poszukiwania osoby na to stanowisko było odejście pracownika, który dotychczas piastował tę funkcję. Szybkie znalezienie nowej osoby było kluczowe z punktu widzenia działania całej placówki. Choć wcześniej Szpital nie korzystał z usług agencji rekrutacyjnych, w obliczu takiego wyzwania zdecydował się na współpracę z TeamQuest.

Jak wyglądał proces rekrutacji

Po podpisaniu umowy i zebraniu wymagań dotyczących stanowiska, stworzono zespół projektowy, którego zadaniem była realizacja zlecenia. W skład teamu wchodzili: Rekruterka IT, Team Leader oraz Marketing Manager. Pierwsza z tych osób była odpowiedzialna za realizację projektu, dwie kolejne miały za zadanie wspierające.

Analiza rynku pracowników w regionie (Rekruterka IT+ Marketing Manager) wskazała na bardzo ograniczoną podaż fachowców dysponującymi odpowiednimi kompetencjami. Udało się znaleźć zaledwie dwa miejsca, w których można było poszukiwać odpowiednich kandydatów i raptem kilka osób spełniających brzegowe wymagania techniczne.

W oparciu o te dane, Rekruterka IT wraz z Team Leaderem, przygotowali shortlistę kandydatów oraz nakreślili strategię i kalendarz rozmów z nimi. Pozwoliło to na minimalizację ryzyka tego, że w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego kandydat straci zainteresowanie nim np. ze względu na przedłużający się czas trwania. Czynnikiem sukcesu było szybkie działanie.

W oparciu o ten plan, Rekruterka IT rozpoczęła kontakt z osobami z shortlisty, po stronie Team Leadera zaś pozostał kontakt z Klientem oraz dbanie o proces. W trakcie rozmów okazało się, że tylko jeden kandydat spełnia wszystkie oczekiwania i jest gotowy do zmiany pracy w tym momencie (“okienko rekrutacyjne”).

Kluczowym momentem była szczera i otwarta rozmowa z Klientem, któremu przedstawiono realną sytuację na rynku pracowników. Skłoniło to Dyrekcję Szpitala do szybkiego podjęcia decyzji i zakończenia procesu rekrutacyjnego. Kandydat został oceniony jako idealnie pasujący do stanowiska, które miał objąć i została mu złożona oferta. Najważniejsza była świadomość, że szukanie kontrkandydata, o ile by się w ogóle powiodło, mogłoby sprawić, że idealny kandydat wycofa się z procesu lub dostanie w międzyczasie inną ofertę.

Równo 30 dni od zawarcia umowy pomiędzy Szpitalem a TeamQuest, kandydat otrzymał i podpisał umowę.

3 najważniejsze powody dlaczego warto zlecić nam proces rekrutacyjny

Success Fee

Płacisz tylko, jeśli podpiszesz umowęz naszym Kandydatem.

Gwarancja

W przypadku odejścia pracownika, powtarzamy proces.

Brak wyłączności

Możesz zamykać proces kandydatami z innych źródeł

Efekt dla klienta

Szybki proces rekrutacyjny i znalezienie idealnego kandydata pozwoliły Szpitalowi przede wszystkim na:
  • minimalizację ryzyka związanego z funkcjonowaniem infrastruktury IT;,
  • skrócenie procesu wdrażania nowego lidera;,
  • oszczędność czasu i środków - realne koszty rekrutacji o wysokim poziomie trudności, prowadzonej własnymi siłami, znacząco przekraczają prowizję agencji..

W ten sposób dzięki efektywnej współpracy pomiędzy Klientem a Agencją, udało się zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania w placówce ochrony zdrowia, która na swoim obszarze ma kilkuset tysięcy potencjalnych pacjentów.

Porozmawiajmy, jak możemy wesprzeć Twoje rekrutacje

Wyrażam zgodę TeamQuest Sp. z o.o. na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu produktów i usług własnych TeamQuest, w tym na kontaktowanie się ze mną w formie połączenia telefonicznego lub środkami elektronicznymi.
Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest TeamQuest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-814), ul. Miedziana 3a/21, zwana dalej „Administratorem".
Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Twojej dyspozycji jest pod adresem e-mail: office@teamquest.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane? Dowiedz się więcej