Praca administrator OpenBSD

System operacyjny typu UNIX, pochodzący z rodziny BSD. Twórcą jego jest The OpenBSD Foundation. Pierwsza wersja OpenBSD 1.2 pojawiła się w drugiej połowie 1996 roku.

Jest to wolnodostępny system, zupełnie darmowy jednocześnie rozprowadzany wśród użytkowników wraz z pełnym kodem źródłowym, dostępnym w centralnym repozytorium, zgodnie z licencją BSD. Natomiast wszelkie źródła jak i binaria udostępniane są dla administratorów systemu za pomocą sieci lub płyt CD. System posiada monolityczne jądro typu UNIX a każda jego powłoka jest zgodna z POSIX (Portable Operating System Interface for Unix, mający za zadanie utrzymanie standardów w interfejsie programistycznym, interfejsie użytkownika i we właściwościach powłoki systemowej). Format plików wykonywalnych to ELF (Executable and Linkable Format, format plików obiektowych, bibliotek współdzielonych oraz zrzutów pamięci). OpenBSD głównie stosowany jest jako system służący do tworzenia systemów zapór sieciowych (Firewall) a także serwerów dostępowych lub bramkowych, odpowiedzialnych za bezpieczne podłączanie mniejszych sieci do Internetu. I również to na bezpieczeństwo został nałożony największy nacisk przy tworzeniu systemu. Warto zauważyć, że domyślnie wszystkie usługi, które są dostępne w systemie a jednocześnie nie są niezbędne do jego działania, pozostają wyłączone.

System prężnie się rozwijał i tak od początkowego projektu z roku 1995, powstało wiele innych wydań. Między innymi były to wersje: OpenBSD 4.3 (z ulepszoną obsługą platformy SPARC64 a także ulepszoną obsługą napędów taśmowych SATA, oprócz tego dodano również wsparcie dla dynamicznych przekaźników tunelowania), OpenBSD 4.5 (posiadała wstępną obsługę platformy ARM- Advanced RISC Machine a także ulepszoną obsługę platformy SPARC64, ACPI- Advanced Configuration and Power Interface a oprócz tego naniesiono poprawki w instalatorze oraz poprawki odnoszące się do zgodności języka C z wymaganym standardem ANSI/ISO C99), OpenBSD 5.0 (domyślnym sposobem kontrolowania daemonów systemowych był Framework rc.d oraz wersja oferowała dostęp do około 7000 prekompilowanych paczek oraz do 7200 portów). Aktualna wersja to OpenBSD 5.8, która pojawiła się 18 października w 2015 roku.