Praca administrator MS-DOS

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) to system operacyjny udostępniony przez firmę Microsoft. Wywodzi się on od systemu QDOS, którego kod źródłowy stanowił podstawę do MS-DOS. Przeznaczony jest dla komputerów IBM-PC. Bardzo szybko opracowano wiele programów użytkowych dla tego systemu, co przyciągnęło sporą liczbę producentów do korzystania z MS-DOS.

Jest to system działający głównie w trybie tekstowym, tak zwany system jednozadaniowy co znaczy, że w jednej chwili, tylko jeden program może pracować pod jego nadzorem. Do zakresu czynności możliwych do wykonania przez powyższy system operacyjny należy między innymi sterowanie pracą urządzeń zewnętrznych, które polega na wyświetlaniu danych na monitorze, obsłudze klawiatury czy złączy szeregowych i równoległych. Było to dużą zaletą nie tylko dla zwykłych użytkowników systemu ale i dla wielu programistów. Oprócz tego możliwe jest zarządzanie pamięcią operacyjną, zarówno zwalnianie pamięci jak i przydzielanie odpowiedniej pamięci zadaniu. System pozwala także na zarządzanie informacjami zapisanymi w pamięci zewnętrznej przez organizację systemu plików w tym na tworzenie ich, zapisywanie, odczytywanie czy również kasowanie. Dodatkowo kontroluje poprawność pracy sprzętu i organizację w przypadku awarii w tym na przykład błąd odczytu z klawiatury, błąd zapisu w pamięci zewnętrznej, brak dostępu do urządzenia zewnętrznego czy brak samego urządzenia zewnętrznego.

W związku z tym, że Microsoft wciąż się rozwijał, pojawiały się kolejne systemy, stanowiące konkurencję dla MS-DOS. Stawały się one co raz bardziej samodzielne co wpływało niekorzystnie na karierę MS-DOS. Jednak wszystkie nowe systemy operacyjne tej linii startowały z poziomu DOS i jednocześnie były z nim zgodne wstecz.

Rok 1993 przyniósł trudny krok dla Microsofta, który polegał na wycofaniu MS-DOSa jako podstawy do nowych systemów operacyjnych. Wiele programów w tym gier, opierało się i zostały zaprojektowane głównie dla systemu DOS co wiązało się z potrzebą utrzymywania dwóch linii systemów, linię NT oraz Windows Millenium. Pomimo braku MS-DOS w systemach nowszych generacji, wciąż możliwe jest korzystanie z niektórych jego poleceń za pośrednictwem interpretatora poleceń, instrukcją cmd.

Najnowsze oferty pracy - MS-DOS