Dla naszego Klienta, dużej, wiodącej firmy dostarczającej rozwiązania IT, szukamy osoby na stanowisko

Oferta pracy: Oferta pracy IT Analityk IT w dziale projektowym Warszawa

Opis stanowiska:

 • Pozyskiwanie, analiza, weryfikacja, specyfikacja i zarządzanie potrzebami i wymaganiami uczestników projektu, w tym klientów i użytkowników końcowych. Rolą analityka będzie działanie jako kanał komunikacyjny pomiędzy środowiskiem interesariuszy projektu a zespołem rozwoju oprogramowania. Analityk będzie zaangażowany w całym cyklu rozwoju oprogramowania. Po zdefiniowaniu bazowych wymagań, praca analityka będzie skoncentrowana na zarządzaniu specyfikacją wymagań i weryfikacją spełnienia wszystkich wymagań.
 • Odkrywanie i pozyskiwanie wymagań za pomocą wywiadów oraz analizy dokumentacji.Tworzenie specyfikacji wymagań przy wykorzystaniu standardowych szablonów, w języku polskim, w sposób jasny, jednoznaczny i zwięzły;
 • Pozyskiwanie wymagań zainteresowanych stron przy użyciu technik takich jak: wywiady, sesje JAD, badania i / lub innych technik w razie konieczności;
 • Dekompozycja wysokopoziomowych wymagań użytkownika do wymagań funkcjonalnych, określonych na poziomie szczegółowości odpowiednim do użycia przez osoby, które muszą opierać swoje prace na wymaganiach funkcjonalnych;
 • Definiowanie atrybutów jakości, interfejsów zewnętrznych, ograniczeń i innych wymagań niefunkcjonalnych;
 • Przedstawianie wymagań przy użyciu alternatywnych środków, takich jak modele analityczne (wykresy), prototypy lub scenariusze.
 • Dekompozycja, doskonalenie i dokumentowanie wymagań za pomocą różnorodnych technik graficznych i tekstowych, w tym przypadków użycia, diagramów aktywności, diagramów procesów i słowników danych;
 • Dokumentowanie wymagań za pomocą artefaktów języka Unified Modeling Language (UML)
 • Prowadzenie procesu analizy i weryfikacji wymagań; zapewniając ich kompletność, spójność, zwięzłość, zrozumiałość, identyfikowalność, realizowalność, jednoznaczność, weryfikowalność oraz zgodność z odpowiednimi normami;
 • Uczestnictwo procesie priorytetyzacji wymagań;
 • Uczestnictwo we wzajemnych przeglądach oraz kontrolach dokumentów i produktów w celu zapewnienia, że wymagania zostały prawidłowo zinterpretowane;
 • Uczestnictwo w procesach zarządzania zmianą;
 • Aktywna komunikacja z zespołem projektowym i produkcyjnym w celu zapewnienia zrozumienia i stosowania się do wymagań klientów;
 • Pomoc w opracowaniu planów testów i wykonywaniu testów w razie konieczności;
 • Udział w sesjach modelowania i budowania procesów As-Is oraz To-Be
 • Znajomość zagadnień prawnych związanych z obszarem stosowania rozwiązań tworzonych w firmie, w szczególności:
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcja Kancelaryjna;
  • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych;
  • Ustawa o Ochronie Informacji Niejawnych;
  • Tematyka podpisu elektronicznego;
  • Niezbędne rozporządzenia MSWiA w zakresie informatyzacji podmiotów publicznych;

Oczekiwania:

 • Umiejętności rozmowy z użytkownikami i grupami osób o ich potrzebach; umiejętność zadawania właściwych pytań w celu wydobycia istotnych informacji;
 • Zdolności do zrozumienia tego, co ludzie mówią w celu wykrycia, czego mogą nie chcieć powiedzieć;
 • Umiejętności analitycznej, krytycznej oceny informacji zebranych z wielu źródeł, godzenia konfliktów, dekompozycji informacji wysokopoziomowej na szczegóły, streszczenia informacji niskopoziomowej do zrozumienia na poziomie bardziej ogólnym, wyodrębnienia prawdziwych żądań użytkowników z przedstawionych potrzeb, odróżnienia pomysłów od wymagań;
 • Skutecznej prezentacji informacji klientom, menedżerom i pracownikom technicznym;
 • Umiejętności interpersonalne, negocjowanie priorytetów i rozwiązywanie konfliktów między uczestnikami projektu ;
 • Zdolności do modelowania wymagań w sposób (np. graficzny) wspomagający przekaz tekstowy lub w języku naturalnym, w tym przy użyciu języków modelowania, takich jak UML;
 • Znajomości baz danych na poziomie umożliwiającym zaprojektowanie wysokopoziomowego modelu danych w oparciu o wymagania klienta.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w rozwoju i produkcji aplikacji internetowych opartych na technologii JEE;
 • Znajomość jednej lub więcej metodyk: OUM, Agile, RAD, itp.;
 • Znajomość języka BPMN;
Aplikuj teraz

Polecane oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Zobacz podobne oferty pracy