Dla naszego klienta, jednego z liderów na polskim rynku bezpieczeństwa IT, poszukujemy obecnie osoby na stanowisko:

Oferta pracy: Oferta pracy IT Audytor - bezpieczeństwo proceduralne Warszawa

Formy umowy: Umowa o pracę

Realizowane zadania:

 • Realizacja projektów związanych z audytami i wdrożeniami bezpieczeństwa proceduralnego (zgodność z KRI, zgodność z normami ISO, zgodność z przepisami GIODO),
 • Sporządzanie raportów podsumowujących wyniki prowadzonych prac,
 • Współpraca z działem handlowym przy procesie ofertowania,
 • Prowadzenie prezentacji przedstawiających wyniki prac audytowych,
 • Aktywne śledzenie trendów w bezpieczeństwie proceduralnym.

Oczekiwania:

 • Znajomość norm:

- PN-ISO/IEC 27000:2014,

- PN-ISO/IEC 27001:2014

- PN-ISO/IEC 27002:2014

- PN-ISO/IEC 27005:2014

- PN-ISO/IEC 31000:2012

- PN-ISO/IEC 20000-1:2014

- PN-ISO/IEC 24762:2010

 • Certyfikaty pożądane

- Audytor Wiodący ISO 27001:2013 cert. BSI (aktualny)

CISA (aktualny)

- Audytor Wiodący ISO 22301:2014 cert. BSI (aktualny)

CRISC (aktualny)

 • Znajomość przepisów prawa:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 • Rekomendacja D - KNF
 • Umiejętność prowadzenia audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o wymagania Norm 27001 oraz KRI.
 • Umiejętność prowadzenia audytów i testów Planów Ciągłości Działania zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301:2014
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji składającej się na Plany Ciągłości Działania w tym polityk, metodyk, planów, procedur, instrukcji
 • Umiejętność wdrażania Planów Ciągłości Działania w oparciu o wymagania ISO 22301:2014
 • Umiejętność wdrażania SZBI w oparciu o wymagania Norm 27001 oraz KRI
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji składającej się na SZBI w tym polityk, metodyk, regulaminów, procedur, instrukcji
 • Umiejętność tworzenia metodyk analizy ryzyka w bezpieczeństwie informacji
 • Umiejętność realizacji procesu szacowania ryzyk bezpieczeństwa informacji w praktyce
 • Umiejętność tworzenia metodyki BIA (Analiza wpływu na działalność -Business Impact Analysis)
 • Umiejętność realizacji analizy BIA w praktyce.
 • Komunikatywność

Proponujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Udział w interesujących projektach
 • Realne możliwości rozwoju
Aplikuj teraz

Polecane oferty pracy:

Polecane wpisy na blogu IT:

Zobacz podobne oferty pracy